© 2023 Karolina Matyjaszkowicz

Zapowiedź wystawy KALEJDOSKOP

 

Na wystawie Kalejdoskop Karolina Matyjaszkowicz zaprezentuje tkaniny, obrazy, a także animacje do skomponowanej przez siebie muzyki. Powtarzanie na tkaninach barw i ornamentów wpłynęło na specyfikę jej dzieł malarskich. Pulsują one dynamicznym, ale regularnym rytmem. Pozostają przy tym bardzo dekoracyjne. Autorka od lat przetwarza motywy znane ze sztuki ludowej, szczególnie z regionu Łowicza, z którego pochodzi. Przyciągają ją prace artystów prymitywnych, gdyż wyróżniają się one unikalną stylistyką, ekspresją oraz współistnieniem natury i magii. Tym razem punktem wyjścia do namalowania cyklu płócien były dla Matyjaszkowicz m.in. pasiaki łowickie. Artystka powiela intensywne barwy materiałów, a jednocześnie dokonuje przeobrażenia tradycyjnych wzorów. Rozbija je na fragmenty i  zestawia już w nowoczesnych formach. Ukazuje abstrakcyjne układy trójkątów pokrytych paskami. Składają się one na symetryczne, różnokolorowe wieloboki. Trudno jest oderwać od nich wzrok. Tworzą złudzenia optyczne, przypominając rozmigotane szkiełka kalejdoskopu. Inspiracja tą zabawką będzie widoczna również w animacjach, a zmysłowe wrażenia spotęgują dźwięki.

Marta Motyl