© 2023 Karolina Matyjaszkowicz

Makosz, boginie słowiańskie, Słowianie, wierzenia, mity, opiekunka, malarstwo akrylowe, Karolina Matyjaszkowicz

Makosz

Bogini Mokosz, znana także, jako Mokosza bądź Mokusza.
Utożsamiana była z Matką Ziemią, Wielką Macierzą. Związana z tym była szeroka symbolika kobieca. Ślady tych wierzeń odnajdujemy w niemal wszystkich znanych nam mitologiach. W niektórych kobiece bóstwa dorobiły się znaczącej pozycji.
Makosz utożsamiana była z macierzyństwem, seksualnością, kobiecością i płodnością.
Makosz związana była z przestrzenią prac – w tamtych czasach – bardziej kobiecych. Po zmroku odwiedzała izbę, gdzie przędło się len. Zostawiano jej obok przyrządów do szycia symboliczny kawałek wełny. Poza tym dozorowała i strzygła owce, co również wchodziło w zakres zajęć domowych wykonywanych przez gospodynie. Opiekowała się także sferą seksualną kobiety. Patronka tkaczek.
http://pl.mitologia.wikia.com/wiki/Mokosz
https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/…/…/bog-makosz-dodol/

Makosz (2017r.), akryl, płótno, 100 x 100 cm.

Makosz (2017r.), akryl, płótno, 100 x 100 cm.