© 2023 Karolina Matyjaszkowicz

Nagroda :)

W marcu otrzymałam nagrodę im. Wiesława Nowickiego za kreatywne i ważne społecznie dokonania w dziedzinie malarstwa na rzecz kultury narodowej i miasta Łodzi. Nagrodę przyznało mi Towarzystwo Przyjaciół Łodzi oraz Fundacji im. Wiesława Nowickiego. Gala odbyła się Teatrze Nowym, podczas Międzynarodowego Dnia Teatru. Serdecznie dziękuję Pani Wandzie Nowickiej i Panu Ryszardowi Bonisławskiemu.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 1f642.png