© 2023 Karolina Matyjaszkowicz

Chłopcy dla hekate

Tomik poezji Izabeli Kawczyńskiej, pt: Chłopcy dla hekate, czterdzieści elegii.

Redakcja: Piotr Grobliński

Opracowanie graficzne i skład: Paulina Taborowska

Ilustracje: Karolina Matyjaszkowicz

Wydawnictwo KWADRATURA

category

date